Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2013

latajacwmarzeniach
0398 e275
Reposted byheparynamastemamyouisilmenaplimaknaifalchemiczniechopinfeldziarz

May 21 2013

latajacwmarzeniach
8749 a637
Reposted bymy-pathetic-loveatrantamole-w-filizanceeternityoffeeling
latajacwmarzeniach
Wczesny ranek. Wyruszyć o świcie. Podróżować dookoła, wyprzedzając słońce, ukraść mu cały dzień. Robić tak bez końca i nie starzeć się ani o dzień.
— James Joyce
Reposted bynika1258chopinfeldziarz

May 14 2013

latajacwmarzeniach
4373 7368 500
Reposted fromMerlinka Merlinka viajunonis junonis

May 07 2013

latajacwmarzeniach
Śmiej się - niech reszta świata zastanawia się dlaczego <3
Reposted byautunnodelighteddweruskowaCuukierekinsidemymindVileHopex3ucieknijmi
latajacwmarzeniach
2716 c730 500
latajacwmarzeniach
2690 3d94
Reposted bypiaeniewolnikMachseNixmissvenally
latajacwmarzeniach
2684 8819 500
Reposted byvampielle vampielle
latajacwmarzeniach
1317 e5d3 500
latajacwmarzeniach
Uważaj na swoje myśli - one stają się słowami,
uważaj na swoje słowa - one stają się czynami, 
uważaj na swoje czyny - one stają się przyzwyczajeniami
uważaj na swoje przyzwyczajenia - one stają się charakterem, 
uważaj na jaki charakter budujesz - on staje się twoim przeznaczeniem.
Wszystko zaczyna się od tego jak myślisz.
Reposted byiwannaforgeteternityoffeeling

April 28 2013

latajacwmarzeniach
0945 3fe0 500
Reposted byetragaxtimide
latajacwmarzeniach
0942 ddd0 500
Reposted byGrooszek Grooszek
latajacwmarzeniach
0939 7de5
Reposted bywrednycharakterday11shadow
latajacwmarzeniach
0915 c747 500
latajacwmarzeniach
0910 bc3a 500
Reposted bymyou myou

March 30 2013

latajacwmarzeniach
Play fullscreen
Reposted byzouza zouza

March 13 2013

latajacwmarzeniach
8316 245a 500

February 23 2013

latajacwmarzeniach
9351 79d7 500
Reposted byeternityoffeeling eternityoffeeling

February 16 2013

latajacwmarzeniach
1258 ccab 500
latajacwmarzeniach
1249 f38e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl